Affiliate Marketing VS Ecommerce – Nhất bên trọng, nhất bên khinh

Affiliate marketing và eCommerce, cả hai lĩnh vực đề có thể đem lại lợi nhuận rất lớn. Vậy cái nào tốt hơn, cái nào hay hơn.

Câu trả lời là cả hai bên đều có cái độc đáo riêng. Tuy nhiên, còn có một yếu tố đó là sự phù hợp.

Có người làm affiliate thành công lớn, nhưng lại khó thành công với eCommerce. Có người làm affiliate hơi kém, nhưng khi qua eCommerce, anh ta lại phất lên như thiên tài.

Vậy nên làm affiliate hay eCommerce? Theo tôi thì cứ cái nào có tiền thì đều cần phải thử. Cứ làm thử, rồi mới biết được nó có phù hợp với bản thân hay không?

Scroll to Top