Cập nhật: 05/04/2022

Bằng chứng Affiliate marketing không suy thoái – Nhưng rất nhiều người sẽ thất bại:

Trong bài trước, bạn đã xem những phân tích về những suy thoái trong affiliate marketing. Nhưng cũng có những bằng chứng khác, những góc nhìn khác cho thấy affiliate marketing vẫn là phương pháp giúp kiếm tiền tốt.

Thực sự thì vẫn là một phương pháp nhanh gọn hơn so với eCommerce – quá nhiều công việc phải làm, quá nhiều thứ phải đương đầu.

Trong video này, bạn sẽ thấy những phân tích rõ ràng triệt để.

Học affiliate marketing nâng cao tại: https://www.thongthienphong.com/affiliate-chuyen-sau/

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>