Các gọi ra thông tin của người dùng trên landing page.

Bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn gọi ra thông tin người dùng trên landing page, sử dụng công cụ BeMob. Đối với các công cụ khác thì bạn làm tương tự.

Gọi ra thông tin của người dùng với mục đích gì, đương nhiên là giúp tăng chuyển đổi cho các chiến dịch mũ đen hoặc mũ trắng.

Ví dụ:

Chạy offer sweepstakes.

Chúng tôi đang tổ chức cuộc thi ở TP HCM, trao giải thưởng may mắn cho những khách hàng sử dụng mạng viettel. Điện thoại Samsung S7 của bạn với địa chỉ IP 156.551.2.1 đã được chọn để tham gia chương trình quay số chúng thường.

Chạy offer quảng bá phần mềm diệt virus:

Điện thoại Samsung S7 của bạn có thế đã bị nhiễm virus. Lý do là vì bạn đã truy cập nhiều trang web đen có mã độc. Địa chỉ IP 156.551.2.1 của bạn đã bị phát hiện. Hãy tải phần mềm ngay để tránh nguy cơ rò rỉ thông tin.

Việc gọi ra thông tin người dùng trên landing page sẽ giúp tăng chuyển đổi lên đáng kể.

Nếu người dùng sống ở HCM, chúng ta sẽ gọi ra địa chỉ của họ, nếu họ sống ở nơi khác, thì hệ thống cũng tự tìm được địa điểm của họ và gọi ra.

Trong bài này, tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng công cụ BeMob để làm. Đối với các công cụ khác cũng tương tự.

Lưu ý: Nếu bạn đã hiểu về tracking qua những bài viết trong khu cấm địa, thì bài này sẽ rất dễ dàng.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.

Scroll to Top