Cập nhật: 11/09/2021

Trong video này, Maor Benaim chia sẻ 5 bí quyết để tăng mạnh hiệu suất quảng cáo.

Maor Benaim là một chuyên gia quảng cáo từng diễn thuyết tại những sự kiện marketing lớn.

Hãy lấy giấy bút và ghi chép những điều quan trọng. Bạn có thể áp dụng ngay lập tức các kỹ thuật quảng cáo này để tăng lợi nhuận cho chiến dịch.

Thuật ngữ:

GDN: Google Display Network.
Content: Nội dung.
Bid: Giá thầu quảng cáo.
Target: Đối tượng nhắm tới
Creative: Mẫu quảng cáo.
Lead Gen: Các offer tạo lead.
Ecom: Thương mại điện tử – eCommerce.
RON: Chiến dịch chạy rộng trên nhiều đối tượng, nhiều vị trí placement. Viết tắt của Run of Network.
Desktop: Máy tính bàn.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}