1 Tiếng đồng hồ tư vấn từ hai mobile super affiliate.

Cập nhật tháng 8 – 2020

Không hiểu, không sao, vào Khu VIP sẽ được cung cấp kiến thức bài bản từ A – Z.

Đa số các super affiliate đều dựng nghiệp từ quảng cáo mobile.

Quảng cáo mobile là hình thức quảng cáo giá rẻ nhất, tiết kiệm chi phí, phù hợp để người mới có thể bước chân vào con đường affiliate.

Sau khi tham khảo các Forum nước ngoài, thì tôi biết được quảng cáo mobile đã bùng nổ rất nhiều năm. Nhưng ở Việt Nam thì cũng không có nhiều người nhắc đến.

Thị trường Việt Nam là một trong những thị trường màu mỡ mà các affiliate nước ngoài đang nhắm đến.

Bạn thấy có nhiều quảng cáo bằng tiếng Việt ư? Nhiều cái là do các affiliate nước ngoài dịch quảng cáo sang tiếng Việt để cạnh tranh ở thị trường Việt Nam đấy.

Scroll to Top