Cập nhật: 11/09/2021

Trong vài tuần qua, tôi đã chạy một chiến dịch tiêu $250 một ngày, đó là offer leadgen tại Media500.

Chi tiêu: $2955.7
Doanh thu: $4200.0
Lợi nhuận: $1244.29
ROI = 42%

Cho tới giờ, tôi cũng không làm gì nhiều, có 10 quảng cáo thì chỉ cho dừng 7 quảng cáo vì chúng không lợi nhuận.

Sau đó, dựa trên 3 mẫu quảng cáo lợi nhuận nhất, tôi tạo thêm những mẫu quảng cáo tương tự khác và tiếp tục kéo traffic.

Khoảng một tuần trước, tôi quyết định cho thêm 3 landing page mới để xem kết quả như thế nào.

Kết quả sơ bộ ban đầu

Đây là bảng thống kê:

Ghi chú: Tôi sử dụng công cụ RedTrack, những công cụ tracking khác thì cũng có cách đọc dữ liệu tương tự.

Như bạn có thể thấy, chúng tôi kéo được 21257 click, và có 1879 click vào link CTA trên landing page. 

Như vậy là đã trương đối đủ dữ liệu để tối ưu.

Vậy tôi đã tối ưu chiến dịch như thế nào để đạt được kết quả như thế?

Đầu tiên, tôi nhìn vào các mẫu quảng cáo. Tôi tìm kiếm xem mẫu quảng cáo nào có nhiều chuyển đổi nhất. Sau đó chọn ra top 3.

3 mẫu quảng cáo chuyển đổi nhiều nhất đó là: 4092327, 4082009, 4082032. Sau đó tôi dừng tất cả các mẫu quảng cáo còn lại.

Sau đó, tôi chú ý tới các placement.

Có một placement tiêu hết $157 nhưng không có chuyển đổi. Quá tốn kém.

Thế là tôi thiết lập các quy tắc cho chiến dịch.

Có vẻ như những placement tốt thì đem về 80% số chuyển đổi, và có tỷ lệ click trên landing page trên 8%.

Vậy tôi sẽ đặt quy tắc như sau:

Nếu một placement tiêu hết trên $2 – và có tỷ lệ CTR nhỏ hơn 7% => Chặn.

Tôi xuất dữ liệu từ công cụ tracking, được một file excel. Mở file bằng OpenOffice CALC và lọc dữ liệu. 

Chọn DATA > FILTER > STANDARD FILTER

Sau khi nhập các điều kiện, tôi nhận được một danh sách blacklist.

Tôi thêm các placement blacklist vào nguồn traffic và tiếp tục chạy traffic.

Liên tục test chiến dịch

Sau một thời gian, tôi kiểm tra 4 landing page, và thấy một trong số chúng có chuyển đổi là 0, thế là chặn nó.

Rồi tôi đọc dữ liệu sâu hơn. Tôi phát hiện rằng có nhiều chuyển đổi trên thiết bị Android phiên bản 7 và 8, với trình duyệt là Chrome.

Và hầu hết các chuyển đổi là từ người dùng sử dụng wifi, không có chuyển đổi từ người dùng sử dụng 3G, 4G.

Traffic nhà mạng di động đã ngốn của tôi $600. Mà không có chuyển đổi.

Thế là chặn traffic 3G, 4G từ nhà mạng, tập trung vào Android Chrome Wifi.

Cơ bản là vậy, một cách sơ lược, tôi đã chỉ cho bạn cách tối ưu dữ liệu.

Thực ra còn những cách phân tích dữ liệu sâu hơn, chuẩn và chi tiết hơn. Vì nó khá nâng cao nên bạn sẽ học được nó ở Khu VIP.

Vậy nhé, chúc bạn thành công.

Nguồn: Viết lại từ bài viết của iamattila.com

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}