Cập nhật: 11/04/2022

Video này hướng dẫn bạn thiết lập Conversion Tracking cho Bing Ads để có thể đo chuyển đổi, hiển thị thông tin chuyển đổi rõ ràng lên trên giao diện của Bing.

Có hai phương pháp, dùng pixel của network và dùng Google Tag Manager. Với các network khác có cho phép kích hoạt pixel (MaxBounty), thì cách làm cũng tương tự.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>