Bỏ làm affiliate một thời gian, nhưng hiện tại chúng tôi kiếm được $1M lợi nhuận trong 53 ngày.

Chính xác là 20 tháng kể từ khi tôi và cộng sự từ bỏ affiliate marketing. Sau khi đạt được lợi nhuận 5 con số đầu tiên, chúng tôi đối mặt với sự thật phũ phàng – Advertiser không thanh toán.

Chúng tôi đã chi tiêu rất nhiều cho quảng cáo ở một network mới. Khi mới bắt đầu, chúng tôi đã rút sạch tiền trong thẻ credit và cuối cùng nhận ra là họ không thanh toán vào cuối tháng.

Chúng tôi đã đăng bài hỏi ý kiến, và một số người khuyên là nên từ bỏ.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.

Scroll to Top