Các phương thức đấu giá quảng cáo: CPC vs CPM vs Smart CPM – Làm sao để bớt rối tung rối mù.

Một số huynh đệ đôi khi sẽ bị rối hoặc bị nhầm lẫn đối với các các thuật ngữ này. Đối với các huynh đệ kém tiếng Anh thì mấy từ này có thể làm hoa mắt chóng mặt.

Trong bài này, tôi sẽ giải thích các phương thức đấu giá quảng cáo, hay còn gọi là bid. Chúng có sự khác nhau như thế nào và làm sao vận dụng để có được chiến dịch thành công, trong bài này tôi sẽ trình bày rõ.

CPC, Smart CPC, CPM và Smart CPM … chúng có nghĩa gì?

CPCCost Per Click: Bạn trả tiền mỗi khi có người click vào quảng cáo của bạn.

Smart CPC – Định nghĩa này không được sử dụng thường xuyên. Nhưng thường được sử dụng ở các network có tính toán điểm chất lượng quảng cáo (quality score). Một ví dụ lớn là quảng cáo Google – bạn đặt giá thầu, hệ thống tính toán quảng cáo của bạn, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh giá quảng cáo. Nếu họ thích quảng cáo của bạn, họ sẽ giảm giá, nếu họ không thích, họ sẽ tăng giá.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.

Scroll to Top