Cách thiết lập rule trên BeMob.

Thiết lập Rule cho phép ta target vào đối tượng cụ thể – dựa trên các điều kiện đã thiết lập sẵn.

Có thể áp dụng cách này để chuyển hướng traffic dư vào Smartlink, hoặc dẫn các traffic theo bất kỳ kiểu gì bạn muốn.

Ví dụ bạn muốn traffic từ Android phải vào Landing page A, và traffic từ IOS phải vào Landing page B, thì cứ dùng Rule để thiết lập.

Ví dụ bạn muốn traffic từ điện thoại nhà mạng Viettel phải vào Landing page A, và traffic từ nhà mạng Mobifone phải vào Landing page B, thì cứ dùng Rule để chỉnh thôi.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.

Scroll to Top