Cách thiết lập tracking trên Maxbonty.

Chúng ta sử dụng công cụ tracking để có thể theo dõi kỹ chiến dịch, từ đó đưa ra quyết định tối ưu hợp lý.

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn bạn thiết lập tracking đối với Maxbonty và BeMob.

Maxbonty là một affiliate network lớn mạnh. BeMob là công cụ tracking. Làm tương tự đối với các công cụ tracking khác.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.

Scroll to Top