Super Affiliate – Cẩm Nang Facebook Toàn Tập – Phần 3

Một câu hỏi lớn đó là newbie chạy quảng cáo Facebook thì nên chọn ngách nào.

Có thể bạn sẽ muốn chạy chiến dịch mũ trắng, để không phải lo lắng về việc mất tài khoản.

Nhưng mà, chiến dịch mũ trắng thường khó chuyển đổi, và cũng khó lợi nhuận. Vì bạn mới bắt đầu, bạn chỉ có ngân sách hạn chế, kiến thức hạn chế.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.

Scroll to Top