Super Affiliate – Cẩm Nang Facebook Toàn Tập – Phần 5

Như bạn đã biết thì thuật toán Facebook rất phức tạp, có rất nhiều truy vấn cần xử lý hằng ngày.

Cũng thật khó để Facebook xây dựng một nơi an toàn, để mọi người tương tác với gia đình, bạn bè.

Trong bài viết này, tôi sẽ cho bạn một số bí quyết kinh nghiệm khi test chiến dịch, tối ưu quảng cáo trên Facebook.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.

Scroll to Top