Giải thích đơn giản, bài bản và cặn kẽ về tracking.

Chà, thiết lập tracking, quả là đau đầu đối với người không chuyên.

Nhưng mà, mọi affiliate đều phải trải qua giai đoạn đó. Buộc phải làm thôi, hơn nữa phải hiểu rõ để sau này thuê nhân viên thì có thể biết và giao việc cho họ.

Nếu bạn muốn hiểu được cách vận hành của tracking, thì bạn cần hiểu ba điều.

Chỉ với ba điều đó, bạn có thể áp dụng và sẽ có thể cài đặt bất kỳ công cụ tracker nào. Vì cách tracking của network và nguồn traffic đều tương tự như nhau.

Bài này hơi dài, nhưng phải nắm vững.

Một khi bạn hiểu rõ về tracking, bạn sẽ có thể thiết lập ở bất kỳ công cụ tracker nào, bất kỳ network nào, bất kỳ nguồn traffic nào, hoàn toàn dễ dàng.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.

Scroll to Top