Cẩm Nang Thiết Lập Kintura Toàn Tập – Công Cụ Tracking Có Tốc Độ Chuyển Hướng Nhanh Nhất [Phần 2]

Tạo chiến dịch

Từ bảng điều khiển, chọn vào “Campaigns”. Click vào nút “New Campaign” ở góc phải trên.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.

Scroll to Top