Chiến thuật đấu giá gia tăng trên Zeropark.

Trong bài này, bạn sẽ được học chiến thuật đấu giá bid của super affiliate Luke. Tuy nhiên, bạn vẫn nên làm thêm một số bài test để tìm ra chiến thuật của riêng mình.

Bắt đầu đặt giá bid trên Zeropark.

Thực tế, thì đây là phần khó nhất. Máy tính của Zeropark sẽ cho bạn giá CPC tối thiểu. Nhưng đối với tôi, giá bid khởi điểm tốt nhất luôn là cao hơn mức tối thiểu được Zeropark đề ra. Sau đó, tôi tiếp tục tăng giá (hoặc giảm giá) dựa trên tỷ lệ traffic mà tôi giành được. Tôi sẽ giải thích chi tiết hơn dưới đây.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.

Scroll to Top