[Phần 4] Cẩm nang quảng cáo Native với OutBrain.

Trong phần này, chúng ta sẽ đi sâu hơi về các kỹ năng phân tích quảng cáo và chiến thuật tối ưu.

Thuật toán của OutBrain hoạt động như sau: Nó sẽ tìm các mẫu quảng cáo có CTR cao, sau đó kéo nhiều traffic tới các mẫu quảng cáo đó.

Để dành được traffic thì phụ thuộc vào CTR vào CPC. Nếu quảng cáo có tỷ lệ click CTR cao, thì sẽ dành được nhiều traffic hơn.

Vì mục tiêu của OutBrain là bán click cho chúng ta, nên CTR càng cao, họ bán được càng nhiều click.

Mặc dù thuật toán sẽ giúp xác định các mẫu quảng cáo có CTR cao, chúng ta vẫn có thể làm thủ công để tăng độ hiệu quả và tiết kiệm ngân sách.

Cắt giảm mẫu quảng cáo một cách thủ công sẽ giúp bạn tối ưu quảng cáo theo Lợi nhuận – CR. Còn thuật toán sẽ tối ưu theo CTR.

Đó cũng là nội dung của phần 4 này.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.

Scroll to Top