Phần 14: Newbie không nên chạy traffic ở những GEO cạnh tranh Tier 1.

Trong bài viết về những sai lầm mà người mới thường mắc phải, bạn đã biết về sai lầm số 5: Thách thức những GEO quá cạnh tranh.

Ở bài viết này, chúng ta sẽ làm rõ điều đó.

Định nghĩa: Tier là gì?

Khi nói đến GEO – khu vực địa lý, chúng ta cũng thường đề cập đế Tier – đó là những nhóm quốc gia.

Trong đa số trường hợp, chúng ta biết đến 3 Tier khác nhau. Tier 1 thì cạnh tranh nhất, Tier 3 thì ít cạnh tranh nhất.

Không may là, không có danh sách chính xác những quốc gia thuộc mỗi Tier.

Một số ngành họ đưa ra những định nghĩa riêng. Vậy nên, affiliate marketing thì cũng phải có những định nghĩ riêng.

Trong affiliate marketing, GEO nào giúp kiếm được nhiều tiền nhất, trong khoảng thời gian lâu nhất, thì GEO đấy thuộc Tier cao.

Thông thường những GEO đấy là những quốc gia phát triển hơn, giàu hơn.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu VIP.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.

Scroll to Top