Phần 1: Giới thiệu và tổng quan.

Sau một thời gian đào tạo cho newbie, tôi thấy newbie thường hay trì hoãn, không hành động. Và lý do không hành động là do không biết chính xác nên bắt đầu từ đâu, vì có quá nhiều lựa chọn, quá nhiều kiến thức cần học.

Tạo server thế nào? Mua server ở đâu? Affiliate network nào? Các loại offer nào? Phần mềm tracker nào? Chạy quảng cáo quốc gia nào? Loại traffic nào? Nguồn traffic là sao? ….

Đó là lý do tại sao nhiều người cứ đọc thông tin mãi, và chẳng bao giờ hành động.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.

1 thought on “Phần 1: Giới thiệu và tổng quan.”

  1. Pingback: Danh sách bài học – Khu Cấm Địa – Thông Thiên Phong

Comments are closed.

Scroll to Top