Phần 13: Cách chạy whitehat landing page với pop traffic.

Làm sao để chạy whitehat với pop traffic. Mỗi tháng các network và nguồn traffic đều cập nhật các luật mới nghiêm khắc hơn. Hiện tại có đến 95% affiliate, không thể làm cách cũ nữa, nhiều người đã tìm cách lách luật.

Nên hôm nay tôi sẽ viết về một chủ đề – landing page phong cách whitehat.

Bài viết này dựa trên những kinh nghiệm của tôi.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.


1 thought on “Phần 13: Cách chạy whitehat landing page với pop traffic.”

  1. Pingback: Danh sách bài học – Khu Cấm Địa – Thông Thiên Phong

Comments are closed.

Scroll to Top