Phần 14: Thiết lập hosting và CDN.

Lưu ý: Ưu tiên thực hành phần 15 trước, phần này chỉ để tham khảo thêm.

Đầu tiên bạn cần tải các landing page mà những người khác đang dùng để chạy quảng cáo.

Như trong phần 12, chúng ta đã biết được hai cách để tải landing page là dùng Adplexity hoặc là dùng VPN.

Sau khi tải landing page về rồi, thì trong bài này, chúng ta sẽ thực hành thiết lập hosting và CDN.

Hosting là gì? Thì đã có rất nhiều bài viết của các trang web VN rồi, anh em cứ lên google để tìm kiếm.

CDN là gì? Thì anh em nào chưa biết thì nên google nhé, nó khá quan trọng đấy.

OK, ta bắt đầu.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.

Scroll to Top