Phần 17: Tải landing page từ Adplexity.

Trong các phần trước, chúng ta đã chọn ngách, thêm ngôn ngữ target. Và bạn cũng đã chọn được offer rồi.

Sau đây, chúng ta sẽ download landing page từ Adplexity.

Nếu bạn không có Adplexity, thì bạn cần chơi kiểu hoang dã – cơ bản là cần thiết lập VPN, sau đó truy cập vào các trang web, click click click để nó hiện pop up có landing page. Một số affiliate dùng direct linking, một số khác dùng landing page. Bạn có thể tải bằng cách bấm “save as” trên chrome. Hoặc là dùng phần mềm Httrack.

Nếu bạn muốn tìm sweepstakes landing page bằng cách thủ công, thì sẽ tốn nhiều thời gian đấy. Nên Adplexity là công cụ vô cùng tiện lợi. Thay vì tốn cả tuần mò landing page, thì khi dùng Adplexity thì chỉ tốn vài phút.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.

.

1 thought on “Phần 17: Tải landing page từ Adplexity.”

  1. Pingback: Danh sách bài học – Khu Cấm Địa – Thông Thiên Phong

Comments are closed.

Scroll to Top