Phần 18: Sửa chữa landing page.

Phần này thì sẽ không hướng dẫn từng bước, vì mỗi landing page bạn download nó sẽ khác nhau.

Sau khi tải landing page từ Adplexity, chúng ta sẽ cần “sửa nó”:

Thay link affiliate của họ bằng link affiliate của mình.

Sửa một số lỗi download.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.


Scroll to Top