Phần 19: Tối ưu tăng tốc độ landing page.

Và bây giờ bạn đã biết sửa chữa landing page rồi! Chúc mừng. Tôi hy vọng nó không quá khó đối với bạn. Mà nếu nó khó, đừng lo, bạn sẽ nhanh làm quen thôi.

Tôi cũng sẽ chỉ cho bạn các bí quyết nâng cao trong các bài viết sắp tới. Lần này là chỉ test thử thôi.

Trước khi đưa landing page vào để chạy chiến dịch, thì chúng ta còn 1 điều cần làm: Bạn cần tối ưu để landing page load nhanh nhất có thể.

Không được bỏ qua bước này. Vì tăng tốc landing page là một bước rất quan trọng để tăng CTR và CR.

Caurmen đã từng test tốc độ của landing page.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.

1 thought on “Phần 19: Tối ưu tăng tốc độ landing page.”

  1. Pingback: Danh sách bài học – Khu Cấm Địa – Thông Thiên Phong

Comments are closed.

Scroll to Top