Phần 2: Đăng ký vào các affiliate network.

ACTION.

Chúng ta sẽ bắt đầu với công việc đơn giản nhất. Đăng ký network và chuẩn bị tư duy mindset.

Đầu tiên, tôi sẽ chỉ bạn đăng ký vào các network thân thiện với newbie, và có số lượng offer lớn – nếu bạn còn chưa biết tập trung vào loại offer nào, thì các network này sẽ rất hoàn hảo.

Tôi cũng sẽ gợi ý vài cách để bạn điền thông tin. Những lời gợi ý của tôi là dành cho những bạn vừa bắt đầu làm quen với hình thức quảng cáo trả phí. Nếu bạn đã có kinh nghiệm rồi, thì hãy điền nhưng thông tin thực sự về bản thân. Cho họ thấy level của bạn.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu VIP.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.

1 thought on “Phần 2: Đăng ký vào các affiliate network.”

  1. Pingback: Danh sách bài học – Khu Cấm Địa – Thông Thiên Phong

Comments are closed.

Scroll to Top