Phần 20: Giới thiệu cách test offer và landing page sơ lược.

Đôi lời về chiến lược tối ưu và testing.

Cũng không có một chiến lược chuẩn xác đối với việc test landing page, offer, tối ưu chiến dịch.

Vì mỗi chiến dịch là khác nhau. Có rất nhiều biến số và tôi không thể đưa ra một công thức phù hợp với tất cả chiến dịch được.

Nhưng tôi sẽ chỉ cho bạn phương pháp test và tối ưu cơ bản, đơn giản để bạn có thể luyện tập ngay lập tức, và cũng đủ để bạn có đồng lợi nhuận đầu tiên.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.

1 thought on “Phần 20: Giới thiệu cách test offer và landing page sơ lược.”

  1. Pingback: Danh sách bài học – Khu Cấm Địa – Thông Thiên Phong

Comments are closed.

Scroll to Top