Phần 21: Giải thích chi tiết test offer và landing page.

Có vài điều tôi muốn nói chi tiết hơn.

Nên test bao nhiêu offer.

Thường là 2 – 5.

Tuy nhiên, nếu bạn chỉ tìm được một offer cho một GEO (giả sử đang làm sweepstakes), thì cứ test một cái cũng được. Khi tôi tìm được nhiều offer cùng loại trên một GEO, tôi sẽ test, tôi thường làm vậy.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.

Scroll to Top