Phần 22: Cách sửa landing page chi tiết.

Khi bắt đầu, tôi là người rất kém về code. Tôi toàn tự làm landing page.

Cuối cùng thì cũng được các anh bạn giúp đỡ, và cũng thuê dịch vụ code, thường là đắt.

Các chiến dịch thành công tìm được trên Adplexity, tại sao không lấy landing page từ họ. Những landing page đó đã được chứng minh là tốt rồi mà.

Đó là lý do mà tôi luôn rip landing page về để test, chủ yếu là tôi lấy từ Adplexity.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.

1 thought on “Phần 22: Cách sửa landing page chi tiết.”

  1. Pingback: Danh sách bài học – Khu Cấm Địa – Thông Thiên Phong

Comments are closed.

Scroll to Top