Phần 23: Một số mã code đơn giản, hữu dụng.

Bài mã code này bạn cần nghiên cứu cho kỹ, nó sẽ giúp bạn tăng lợi nhuận đáng kể.

Và một số mã code kiểm spam thì thường có ở các landing page tải về từ công cụ spy. Vậy nên bạn cần biết để xóa nó, nếu không thì một số nguồn traffic sẽ không duyệt quảng cáo.

Tôi ví dụ một landing page cho ứng dụng App Install trên Google play.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.

Scroll to Top