Phần 24: Kiểm tra chiến dịch kỹ càng.

Trong các bài trước, chúng ta đã thiết lập chiến dịch trên PropellerAds và PopAds. Và bạn cũng đã chạy thử rồi. Trong các bài tiếp theo, chúng ta sẽ học cách test và tối ưu.

Nhưng trước khi học test hay tối ưu, bạn cần phải đảm bảo rằng bạn đã thiết landing page chiến dịch đúng.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.


Scroll to Top