Phần 26: Test landing page và offer – Part 2

Loại bỏ các placement không hiệu quả.

Điều kiện: Trên tracker, sắp xếp theo giá cost. Những placement nào đã tốn trên 2 lần payout mà không hiệu quả là tắt nó.

Hành động: Cắt giảm, loại bỏ các placement không hiệu quả ở nguồn traffic.

Chúng ta cần kiểm tra thông số placement thường xuyên, và blacklist những cái không có chuyển đổi tốt.

Có khá nhiều phương pháp. Trong bài này, tôi sẽ chỉ cho bạn một phương pháp đơn giản để bắt đầu.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu VIP.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.1 thought on “Phần 26: Test landing page và offer – Part 2”

  1. Pingback: Danh sách bài học – Khu Cấm Địa – Thông Thiên Phong

Comments are closed.

Scroll to Top