Phần 28: Chi tiết cách cách giảm placement, landing page và banner – Part 1.

Trong bài viết này tôi sẽ đưa ra công thức tính toán chuẩn xác để bạn có thể cắt giảm  placement, landing page, banner.

Đầu tiên, bạn cần biết là tôi chẳng phải chuyên gia thống kê. Tôi thi trượt môn thống kê ở đại học vào nhiều năm trước.

Tuy nhiên, do không ngừng học hỏi, tôi đã nắm được những kiến thức cơ bản, và phát triển được một phương pháp tính toán của riêng mình. Tôi không biết nhiều, nhưng tôi đủ kiến thức.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tìm được landing page tốt nhất, banner tốt nhất.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.


Scroll to Top