Phần 29: Chi tiết cách cách giảm placement, landing page và banner – Part 2.

Không nói nhiều, đây là công cụ tính toán giúp bạn dễ dàng quyết định cắt giảm các đối tượng không lợi nhuận.

https://www.dropbox.com/s/vxn5jp9qmjeflf2/kill-whitelist-calculator.xls

Dựa theo công thức mà bạn chọn và máy tính sẽ tự động đưa ra phương án cắt giảm placement.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.


Scroll to Top