Phần 30: Ba phương pháp tối ưu.

Bạn cần đặc biệt chú ý phần này và 2 phần kế tiếp, vì nó có những thông tin cực kỳ quan trọng.

Nếu bạn biết tối ưu chính xác, tập trung vào chiến dịch tiềm năng, thì chiến dịch sẽ có lợi nhuận.

Nhưng nếu bạn không biết cách làm đúng, cứ cắm đầu tối ưu một chiến dịch không tiềm năng, thì rất lãng phí tiền bạc.

Càng nhiều kinh nghiệm, bạn làm càng nhanh, càng dễ dàng. Bạn cũng sẽ dễ dàng phán đoán được là chiến dịch có tiềm năng hay không.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.


Scroll to Top