Phần 31: Các thủ thuật blacklist và whitelist – Part 1

Như tôi đã đề cập trong các bài trước, thì có rất nhiều cách để tối ưu chiến dịch.

Tôi sẽ chỉ cho bạn cách của tôi. Và tôi thường tập trung hơn vào test và scale, ít tập trung vào tối ưu, nên tôi không dám bảo mình là chuyên gia gì cả.

Nhưng đó sẽ là điểm khởi đầu tốt để bạn có thể bắt đầu con đường của mình.

Bài này và bài tiếp theo là những bài viết mà tôi tập trung mạnh, và đã tốn khá nhiều thời gian để viết. Tôi đã phải viết lại ít nhất 10 lần chỉ trong vài tuần. Và đã phải chỉnh lý, chỉnh sửa, loại bỏ… khoảng 95% nội dung.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.
1 thought on “Phần 31: Các thủ thuật blacklist và whitelist – Part 1”

  1. Pingback: Danh sách bài học – Khu Cấm Địa – Thông Thiên Phong

Comments are closed.

Scroll to Top