Phần 32: Các thủ thuật blacklist và whitelist – Part 2.

Thực ra lý thuyết thì nhiều vậy, nhưng khi bạn đã thực hành quen rồi thì bạn sẽ thấy rằng cũng không có gì nguy hiểm cả.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.

Scroll to Top