Phần 35: Hướng dẫn và thủ thuật test giá bids.

Đầu tiên, tôi muốn nói rõ sự ảnh hưởng của giá bid tới chiến dịch.

Mỗi nguồn pop traffic họ đều kéo traffic từ rất nhiều website, và họ thường gọi các website đó với các mã số ID riêng, nguồn traffic gọi đó các website đó là publisher hoặc placement. Còn trên PropellerAds thì họ lại gọi là zone, trên Zeropark thì họ gọi là target.

Mỗi nguồn traffic có một thuật toán khác nhau, giúp xác định giá mua traffic, và nên gửi bao nhiêu traffic tới chiến dịch. Nhưng trong đa số trường hợp, thì giá bid càng cao, càng nhận được nhiều traffic. Vì nguồn traffic muốn tối đa doanh thu, nên họ sẽ bán traffic cho những người trả giá bid cao hơn.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.

Scroll to Top