Phần 36: Đương đầu với sự biến đổi đột ngột của hiệu suất chiến dịch.

Không có chiến dịch nào sẽ lợi nhuận mãi mãi. Chiến dịch pop là thuộc dạng có tuổi thọ ngắn nhất.

Một chiến dịch xanh có thể xanh trong vài ngày hoặc vài tuần. Nhưng đôi khi bạn sẽ thấy có chiến dịch sống được vài tháng, nhưng đó là trường hợp hiếm.

Vậy nên tôi sẽ chỉ cho bạn vài chiêu để đương đầu với sự biến động của chiến dịch pop.

Biến động, tức là bạn sẽ thấy số chuyển đổi ít hơn, ít dần, hoặc biến đổi đột ngột – đối với cùng số lượng traffic.

Đối với chiến dịch pop, khi một chiến dịch lợi nhuận đột nhiên không có lợi nhuận, thì nó có thể do các yếu tố sau: Offer, Landing page hoặc Traffic.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.

Scroll to Top