Phần 39: Chi tiết cách phát hiện bot traffic.

Nếu 1 placement có bot traffic, thì cho dù có chạy kiểu gì đi chăng nữa, thì cũng không có lợi nhuận. Vậy nên, chúng ta cần chặn và cho chúng vào blacklist ngay lập tức.

Trong bài viết này, lão phu sẽ trình bày cách test bot traffic, viết lại từ những kiến thức học được từ STM forum và Charlesngo.com.

Sẽ viết chi tiết từng bước từng bước để mọi người có thể dễ dàng thực hành luôn.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.

Scroll to Top