Phần 9: Thiết lập tracking trên BeMob.

Hôm nay, chúng ta sẽ thiết lập phần mềm tracker: Bemod.

Tracker sẽ thu thập và hiển thị tất cả thông tin, số liệu thống kê về người truy cập, giúp bạn tối ưu chiến dịch – vì dựa vào số liệu, ta có thể biết được đối tượng nào có chuyển đổi không tốt, sẽ không cho họ xem quảng cáo nữa, còn đối tượng nào có chuyển đổi tốt, thì sẽ tăng giá bid để tiếp cận họ nhiều hơn.

OK, bắt đầu thực hành.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.

1 thought on “Phần 9: Thiết lập tracking trên BeMob.”

  1. Pingback: Danh sách bài học – Khu Cấm Địa – Thông Thiên Phong

Comments are closed.

Scroll to Top