Phần 38: Scale tới các nguồn traffic khác.

Sau khi bạn đã tìm được cặp đôi landing page + offer tốt nhất, và đã tìm được phân khúc traffic có chuyển đổi tốt, thì đã đến lúc cần scale chiến dịch tới các nguồn traffic khác.

Nói chung, khi bạn cảm thấy rằng một chiến dịch có tiềm năng lợi nhuận sau khi tối ưu, thì đó là thời điểm tốt để scale rồi.

Không cần phải đợi đến khi chiến dịch có lợi nhuận rồi mới scale – chúng ta đánh thật nhanh chóng – bằng cách này bạn có thể vắt sạch lợi nhuận từ offer.

Sau khi bạn có nhiều kinh nghiệm, bạn sẽ dễ dàng quyết định được thời điểm phù hợp để scale.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.

Scroll to Top