Phần 10: Tracking URL là gì? Nếu không hiểu thì bơi vào đây

Tracking URL là phần thiết lập hơi khó hiểu đối với đông đảo affiliate. Nhưng nó thật sự rất quan trọng. Vì nếu thiết lập đúng, thì mọi thông số sẽ được hiển thị rõ ràng và bạn sẽ dể dàng kiểm soát, tối ưu, từ đó đi đến lợi nhuận.

OK, bắt đầu.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.

Scroll to Top