Phần 6: Giải thích chiến dịch trên PropellerAds,

Tính đến thời điểm hiện tại, thì khóa học còn đang rất dễ – chúng ta đã thiết lập xong chiến dịch đầu tiên mà không mấy khó khăn.

Nhưng nếu chạy quảng cáo paid traffic dễ như thế, thì mọi người đều đã thành đại gia rồi.

Sau khi các bài học trong phần nhập môn kết thúc, khi bạn đã tự thiết lập được chiến dịch, thì bạn cần test liên tục cho đến khi tìm được lợi nhuận.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.

1 thought on “Phần 6: Giải thích chiến dịch trên PropellerAds,”

  1. Pingback: Danh sách bài học – Khu Cấm Địa – Thông Thiên Phong

Comments are closed.

Scroll to Top