Phần 7: Thiết lập chiến dịch trên PopAds.

Hôm nay chúng ta sẽ học thiết lập quảng cáo trên PopAds, bạn sẽ dễ dàng thấy rằng PopAds nõ cũng tương tự như PropellerAds thôi, và nhiều network khác cũng tương tự.

PopAds không có volume lớn, nhưng chắc chắn có chuyển đổi. Hai thằng PopAds và PropellerAds là những đứa nổi trội nhất trong các pop network.

PopAds có cái rất hay đó là khi bạn đã tiêu từ 10.000 – 12.000 đô la thì họ sẽ tăng cho bạn thành VIP, và khi thành VIP thì các chiến dịch được tự động approve.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.

1 thought on “Phần 7: Thiết lập chiến dịch trên PopAds.”

  1. Pingback: Danh sách bài học – Khu Cấm Địa – Thông Thiên Phong

Comments are closed.

Scroll to Top