Quảng cáo offer Anti Virus trên push traffic.

Nhiều người đang sử dụng push traffic để quảng bá các offer Sweepstakes, Nutra, Casino, Crypto, Dating. Nhưng dạo này tôi thấy có rất ít cạnh tranh trong ngách Antivirus.

Như bạn đã biết, tại Push, chúng ta không biết người dùng là ai. Có thể họ là người trẻ, già, phụ nữ, đàn ông, giàu, nghèo. Vậy nên chúng ta cần loại offer mà mọi người đều thích.

Và đó chính là Antivirus! Mọi người đều muốn bảo vệ điện thoại của họ, tránh virus, giữ cho các dữ liệu cá nhân được affiliate network toàn.

Chính vì thế, Antivirus là một ngách tốt nhất trên push mà tôi đang chạy quảng cáo lúc này. Thậm chí có lúc thu về 1000% ROI với offer tốt và quảng cáo hiệu quả.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.

Scroll to Top