[Toàn tập] Quảng bá offer lead gen trên Push traffic.

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách quảng bá offer leadgen trên Push traffic.

Một số công cụ cần thiết:

Đầu tiên, bạn sẽ cần đăng ký một số công cụ cần thiết:

CPA Network

Nguồn traffic

Công cụ tracking 

Công cụ Spy

CPA Network

Đầu tiên, bạn cần chọn một CPA Network. Hãy vào OfferVault để xem thông tin các network.

Về cách đăng ký network thì cũng dễ thôi, bạn nhập thông tin và bấm đăng ký, đợi họ trả lời và duyệt tài khoản.

Cách làm cũng tương tự như đăng ký tài khoản Mobidea.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu VIP.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.

Scroll to Top