Quảng cáo push – Nên làm gì và không nên làm gì?

Push là loại quảng cáo khá quen thuộc để kiếm cơm với affiliate. Trên website thongthienphong cũng từng có bài viết hướng dẫn chạy quảng cáo push kiếm tiền mua ô tô.

Vậy để có thể kiếm cơm với quảng cáo push thì ta nên làm gì, dưới đây là một số ghi chú của tôi.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.

Scroll to Top