Series Sweepstakes 3 – Nguồn traffic & Loại traffic.

Trong bài này, tôi sẽ giúp bạn tìm đúng nguồn traffic để gửi tới các offer.

Dưới đây là những ý kiến từ các chuyên gia.

Loại traffic được cao thủ đề xuất:

Andrew Payne aka @Mr Payne:

Push đương nhiên là ứng cử viên sáng giá, nhưng sweepstakes vẫn hoạt động khá ổn đối với Pop traffic.

Tôi biết có người đang chạy trên Facebook (các dạng chiến dịch mũ xám) – nhưng vẫn hiệu quả đối với các GEO ngoài US/CA, không gặp quá nhiều vấn đề.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.

Scroll to Top