Series Sweepstakes 5 – Tăng chất lượng lead.

Nhiều affiliate chỉ quan tâm đến việc có chuyển đổi. Đa số là không quan tâm đến trải nghiệm người dùng.

Mà thực sự thì, các advertiser cũng cần kiếm tiền từ lead mà họ thu được.

Nếu advertiser không thể có lợi nhuận từ lead, thì họ lấy gì trả cho chúng ta. Đa số trường hợp, họ sẽ chặn chúng ta, không cho quảng bá các offer của họ nữa.

Chính vì thế, chúng ta cũng cần chú ý tới chất lượng lead. Bài viết này sẽ cho bạn vài mẹo để tăng chất lượng lead.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.


Scroll to Top