Series Sweepstakes 7 – Mẫu quảng cáo và landing page 2.

Stephen Gelber @ Fluent:

Pop và push là loại traffic hơi quậy phá, mục tiêu của nó là làm gián đoạn người dùng, làm họ mất tập trung, từ đó lôi kéo sự chú ý của họ tới landing page.

Chúng tôi thường tập trung đánh theo trends. Ví dụ, tôi chắc các bạn đã thấy một vài pre-lander với chủ đề giáng sinh, chủ đề mùa đông. Hiện tại thì chủ đề bóng đã đang nổi trội – vậy thì chúng tôi sẽ thiết lập các trang landing page liên quan tới chủ đề đó.

Chủ đề Game of Thrones cũng là một chủ đề rất lớn.

Tính tương tác của landing page có thể tạo lên một chiến dịch đột phá, vậy nên cần test nhiều. Nhưng cũng nên để ý đến trend.

Scroll to Top